Zjazd Hufca Oława

Komenda Hufca ZHP Oława podjęła uchwałę nr 3/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zwołania Zjazdu Hufca w celu wyboru komendanta i komendy hufca.

Zjazd odbędzie się 21 października 2023 roku o godzinie w Urzędzie Miasta w Oławie – Sala Rycerska . Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze znajduje się w rozkazie l 10/2023 Komendanta Hufca ZHP Oława z dnia 20 września 2023r. Rozkaz dostępny w dokumentach wewnętrznych organizacji pod Linkiem https://gkzhp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olawa_zhp_pl/Eiboc9ZK3K9JhSJlaMBYwTgB61NZFuo5UOYyTya7Zq_2Yg?e=cbgn17