Władze Hufca

Komenda Hufca

Komendant Hufca – phm. Michał Strzelczyk

Skarbnik Hufca – hm. Halina Luch

Z-ca komendanta d/s organizacyjnych – hm. Leszek Paluch

Z-ca komendanta d/s pracy z kadrą – phm. Weronika Nowak

Członkini komendy hufca d/s programowych – pwd. Patrycja Turczańska – Stańczak

Członkini komendy hufca d/s wizerunku – pwd. Małgorzata Guź

Członkini komendy hufca – pwd. Oliwia Leszczyńska

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący komisji – hm. Marian Puszka

Wiceprzewodnicząca komisji – phm. Beata Drabczak

Sekretarz – phm. Estera Ryzner-Zajadlak

Członkini komisji – phm. Magda Paluch

Członkini komisji – phm. Daria Smertyha – Kurek