Rozkaz L 11/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska                                                                                                                          Oława, dnia 3.11.2017 r.
im. hm. Stefana Mirowskiego
Komendant Hufca Oława

ROZKAZ L 11/2017

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z §49 pkt 5 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 50/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017. Zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca Oława na dzień 27 listopada 2017 o godzinie 18.00 w lokalu Komendy Hufca ZHP Oława.

1.1.2. Na podstawie pkt. 10 Uchwały nr 51/XXXVII Rady Naczelnej ZHP – Ordynacja Wyborcza ZHP z dnia 4 marca 2017 r. – ogłaszam listę uczestników Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Oława z czynnym prawem wyborczym:
1. phm. Kłeczek Justyna – namiestniczka harcerska
2. pwd. Zelmanowicz Andrzej – drużynowy 27 DH „Impuls”
3. phm. Drabczak Beata – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
4. phm. Smertyha – Kurek Daria – członek komendy hufca
5. phm. Filuba Magdalena – drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki”
6. phm. Gachowska Magdalena – drużynowa 1 G „Sprytne Plastusie”
7. phm. Herba Bożena – instruktor ds. finansowych
8. pwd. Biela Sandra – drużynowa 18 DH” Phoenix”
9. hm. Kirkiewicz Anna – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
10. pwd. Kłeczek Jakub – członek komisji rewizyjnej hufca
11. hm. Luch Halina – skarbnik hufca
12. hm. Paluch Leszek – komendant Hufca
13. hm. Październik Jerzy – z-ca komendanta d/s organizacyjnych strona 1/2
14. pwd. Piotrowski Robert – drużynowy 2 WDH ”Wiercipięty”
15. hm. Puszka Marian – przewodniczący KRH
16. pwd. Banaś Jagoda – drużynowa 9 DH „Szarotka”
17. phm. Ryzner- Zajadlak Estera – namiestniczka zuchowa
18. sam. Leszczyńska Oliwia – drużynowa 8 DH „Argonauci”
19. sam. Biela Laura – drużynowa 13 GZ ”Rozbrykane Tygryski”
20. sam. Hariasz Weronika – drużynowa 5 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
21. pwd. Wójciak Izabela – drużynowa 4 DH im. Janusza Korczaka
22. pwd. Karpińska Klaudia – drużynowa 8 GZ „Smerfy”
23. pwd. Paluch Magda – drużynowa 6 DH „Tęczowy Szlak”
24. H.O. Nowak Bartłomiej – przewodniczący kręgu instruktorskiego „Wataha”
25. hm. Piotrowska Justyna – członek komisji stopni instruktorskich hufca
26. H.O. Kirkiewicz Wojciech – Szef zespołu promocji i informacji hufca
27. pwd. Strzelczyk Michał – drużynowy Próbnej Gromady Zuchowej
28. druhna Dokiciuk Kamila – drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej
29. sam. Patrycja Lipińska – drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej

Zgodnie z pkt. 11 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. Ordynacja Wyborcza ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z powyższej listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca ZHP Oława tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub ustanowiony przez niego pełnomocnik na zjazd.
CZUWAJ!
Komendant Hufca ZHP Oława
hm. Leszek Paluch

Niepoległa

Witajcie w tym roku w wyjątkowy sposób będziemy obchodzić Święto Niepodległości, w ramach różnych zbiórek i projektów będziemy odsłaniać naszą historię. Wszytkie realizowane projekty są dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu Dotacyjnego „Niepodległa”.”
.

Cztery pory roku

6 Drużyna Harcerska „Tęczowy Szlak” – października wyjeżdża na 5 dni w Tatry by wziąć udział w projekcie Cztery pory roku. Są ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne – projekt dofinansowany ze środków PFRON oraz Fundacji KGHM Polska Miedź. Projekt zakłada organizację zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 5 i 10 dniowych warsztatów o charakterze ekologicznym przeprowadzanych dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnych w pięciu miejscach w Polsce na terenie baz i ośrodków harcerskich. W projekcie zdobywanie wiedzy
i umiejętności społecznych współgrać będzie z poznawaniem otoczenia pozaspołecznego zmierzające do zapoznania z różnymi elementami przyrody.

Rozkaz 7 zbiórka wyborcza

Związek Harcerstwa Polskiego Oława, dnia 18.08.2017 r.
Komendant Hufca Oława

ROZKAZ L 7/2017

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z pkt. 3 Uchwały nr 11/XX/2017 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 6 lipca 2017 r. podaję do wiadomości listę uczestników Zbiórki Wyborczej która odbędzie się w Bierutowie w dniu 9 września 2017 o godzinie 11.00. Zbiórka odbędzie się w celu Wyboru delegatów na XI Zjazd ZHP z głosem decydującym (czynnym prawem wyborczym):
1. phm. Kłeczek Justyna – namiestniczka harcerska
2. pwd. Zelmanowicz Andrzej – drużynowy 27 DH „Impuls”
3. phm. Drabczak Beata – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
4. phm. Daria Kurek – członek komendy hufca
5. pwd. Sęk Magdalena – drużynowa 7 DH „Koniczynka”
6. phm. Filuba Magdalena – drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki”
7. phm. Gachowska Magdalena – drużynowa 1 G „Sprytne Plastusie”
8. pwd. Luch Kamila – przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Ignis”
9. phm. Herba Bożena – instruktor ds. finansowych
10. pwd. Biela Sandra – drużynowa 18 DH” Phoenix”
11. hm. Kirkiewicz Anna – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
12. pwd. Kłeczek Jakub – członek komisji rewizyjnej hufca
13. hm. Luch Halina – skarbnik hufca
14. pwd. Zadeberna Daria drużynowa 7 GZ „Wszędobylskie Gumisie” w Marcinkowicach.
15. hm. Paluch Leszek – komendant Hufca
16. hm. Październik Jerzy – z-ca komendanta d/s organizacyjnych
17. pwd. Piotrowski Robert – drużynowy 2 WDH ”Wiercipięty”
18. hm. Puszka Marian – przewodniczący KRH
19. pwd. Banaś Jagoda – drużynowa 9 DH „Szarotka”
20. phm. Ryzner- Zajadlak Estera – namiestniczka zuchowa
21. sam. Leszczyńska Oliwia – drużynowa 8 DH „Agronauci”
22. pwd. Haręża Agnieszka – drużynowa 13 GZ ”Rozbrykane Tygryski”
23. sam. Hariasz Weronika – drużynowa 5 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
24. pwd. Wójciak Izabela – drużynowa 4 DH im. Janusza Korczaka
25. pwd. Karpińska Klaudia – drużynowa 8 GZ „Smerfy”
26. pwd. Krupska Anita – drużynowa 6 GZ „Wesołe Nutki”
27. pwd. Jędrzejczak Magda – drużynowa 6 DH „Tęczowy Szlak”
28. H.O. Bartłomiej Nowak – przewodniczący kręgu instruktorskiego
29. hm. Justyna Piotrowska – członek komisji stopni instruktorskich hufca
30. H.O. Wojciech Kirkiewicz – Szef zespołu promocji i informacji hufca
Zgodnie z Uchwałą nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP 
z dnia 4 marca 2017 r. Ordynacja Wyborcza ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z powyższej listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub ustanowiony przez niego pełnomocnik na zjazd.
CZUWAJ!
Komendant Hufca ZHP Oława
hm. Leszek Paluch

Ważne

Witajcie jesteśmy w trakcie, suszenia namiotów które wróciły z akcji letniej. Kończenia dokumentacji i rozliczania akcji letniej. Biuro hufca będzie czynne 14 września w godzinach 17.00-19.00, w pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny tel. 692 607 564.

Ważne informacje.

Powrót I turnusu 16.07.2017 r. godz. 21.00 – 23.00 na parking przy markecie Tesco w Oławie.
Wyjazd II turnusu 15.07.2017 r. godz. 21.00 z parkingu przy markecie Tesco w Oławie.
Powrót II turnusu 30.07.2017 r. godz. 6.00 – 8.00 na parking przy markecie Tesco w Oławie.

Adres obozu do przesyłania korespondencji:
Imię i nazwisko dziecka
Obóz ZHP z Oławy w Lubiatowie
84-210 Choczewo

Biuro Hufca czynne:
5 Lipca w godzinach 18.00 – 19.00
3 Sierpnia w godzinach 18.00 – 19.00

W pilnych sprawach proszę dzwonić pod nr tel. 692607564

Obóz i Kolonia pod namiotami w Lubiatowie

W tym roku Komenda Hufca ZHP w Oławie planuje zorganizowanie dwóch turnusów obozu letniego pod namiotami w Lubiatowie (gm.Choczewo, woj.pomorskie). Baza obozowa oławskiego hufca znajduje się w pięknym sosnowym lesie,150 metrów od morza i pięknej szerokiej, piaszczystej plaży. Lubiatowski klimat sprzyja leczeniu schorzeń dróg oddechowych i alergii. Zapraszamy na wypoczynek dzieci i młodzież powiatu oławskiego w wieku 8-16 lat.
Planowane turnusy:
Turnus I od 01.07-16.07.2017 – 960zł
Turnus II od 15.07-30.07.2017 – 960zł

Zapisy :
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 605 727 777 lub 692 607 564
wydawanie kart kwalifikacyjnych w Lokalu hufca ZHP w Oławie ul. Kamienna 4 (tel. 71 31 32 311):
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00,
Gimnazjum nr 1 w Oławie pn. – pt. w godz. 8.00 – 14.30

 

 

 

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Oława

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                    Oława, dnia 6.02.2017 r.    Komendant Hufca Oława

ROZKAZ SPECJALNY L 1/2017

 

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Podaję do wiadomości, że uchwałą z dnia 06.02.2017 r. Komenda Hufca ZHP Oława zwołała Zjazd Nadzwyczajny Hufca Oława na dzień 28 lutego 2017  r. w siedzibie hufca przy ul. kamiennej 4, o godzinie 19.00.          
1.2. Informacje

1.2.1 Celem zjazdu nadzwyczajnego jest wybór delegatów na  Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

1.1.1.   Zgodnie z pkt. 10 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. Ordynacja Wyborcza ZHP podaję do wiadomości listę uczestników Zjazdu Hufca z głosem decydującym (czynnym prawem wyborczym):

 1. Kłeczek Justyna – namiestniczka harcerska
 2. Zelmanowicz Andrzej – drużynowy 27 DH „Impuls”
 3. Drabczak Beata – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
 4. Smertyha – Kurek Daria– członek komendy hufca
 5. Sęk Magdalena – drużynowa 7 DH „Koniczynka”
 6. Filuba Magdalena – drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki”
 7. Gachowska Magdalena – drużynowa 1 G „Sprytne Plastusie”
 8. Luch Kamila – przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Ignis”
 9. Herba Bożena – instruktor ds. finansowych
 10. Biela Sandra – drużynowa 18 DH” Phoenix”
 11. Kirkiewicz Anna – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
 12. Kłeczek Jakub – członek komisji rewizyjnej hufca
 13. Luch Halina – skarbnik hufca
 14. Zadeberna Daria drużynowa 7 GZ „Wszędobylskie Gumisie” w Marcinkowicach.
 15. Paluch Leszek – komendant Hufca
 16. Październik Jerzy – z-ca komendanta d/s organizacyjnych
 17. Piotrowski Robert – drużynowy 2 WDH ”Wiercipięty”
 18. Puszka Marian – przewodniczący KRH
 19. Banaś Jagoda – drużynowa 9 DH „Szarotka”
 20. Ryzner- Zajadlak Estera – namiestniczka zuchowa
 21. Reguła Angelika – drużynowa 8 DH „Agronauci”
 22. Haręża Agnieszka – drużynowa 13 GZ ”Rozbrykane Tygryski”
 23. Żurawska Julia – drużynowa 5DH „Bukowina”
 24. Dominika Ciapała – drużynowa 5 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
 25. Wójciak Izabela – drużynowa 4 DH im. Janusza Korczaka
 26. Karpińska Klaudia – drużynowa 8 GZ „Smerfy”
 27. Krupska Anita – drużynowa 6 GZ „Wesołe Nutki”
 28. Jędrzejczak Magdalena – drużynowa 6 DH „Tęczowy Szlak”
 29. Luch Krzysztof – szef Harcerskiego Klubu Specjalnościowego
 30. Nowak Bartłomiej – przewodniczący kręgu instruktorskiego
 31. Piotrowska Justyna – członek komisji stopni instruktorskich hufca
 32. Kirkiewicz Wojciech – Szef zespołu promocji i informacji hufca

Zgodnie z pkt. 11 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. Ordynacja Wyborcza ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z powyższej listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub ustanowiony przez niego pełnomocnik na zjazd.

CZUWAJ!

Komendant Hufca ZHP Oława

Leszek Paluch

 
Rozkaz do pobrania w PDF