Kontakt

Hufiec ZHP Oława ul. Kamienna 4, 55-200 Oława
Swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Oława, oraz gminę Domaniów.
Komendant hm. Leszek Paluch tel. 692-607-564
z-ca d/s organizacyjnych dh. hm. Jerzy Październik tel. 605 727 777
skarbnik hufca dh. hm. Halina Luch tel. 605 737 777
e-mail: olawa@zhp.pl
Hufiec biuro w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach 15.00 – 18.00 tel 71 313 23 11
Adres: Komenda Hufca ZHP w Oławie ul. Kamienna 4, 55-200 Oława.
w wysłaniu korespondencji prosimy dopisać skrytka pocztowa 109.
e-mail: olawa[@]zhp.pl