Kontakt

Hufiec ZHP Oława ul. Kamienna 4, 55-200 Oława
Komendant hm. Leszek Paluch tel. 692-607-564
z-ca d/s organizacyjnych dh. hm. Jerzy Październik tel. 605 727 777
skarbnik hufca dh. hm. Halina Luch tel. 605 737 777
e-mail: olawa@zhp.pl
Hufiec biuro w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach 15.00 – 18.00
tel 71 313 23 11