Rozkaz

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska                                                                                                               Oława, dnia 7.05.2017 r.

im. hm. Stefana Mirowskiego

Komendant Hufca Oława

ROZKAZ L 4/2018

 

 1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 25/X/2018 z dnia 17.04.2018 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w poszczególnych hufcach, Komenda Hufca podjęła uchwałę nr 2/IV/ 2018 z 7.04.2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Oława na dzień 4 czerwca 2018 r. o godz. 19 w lokalu Komendy Hufca ZHP Oława w celu wyboru delegatów na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

1.2.2. Na podstawie punktu 11 Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. – Ordynacja Wyborcza ZHP, ogłaszam listę uczestników z czynnym prawem wyborczym:

 

 1. Kłeczek Justyna – namiestniczka harcerska
 2. Drabczak Beata – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
 3. Smertyha – Kurek Daria – członek komendy hufca
 4. Filuba Magdalena – drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki”
 5. Gachowska Magdalena – drużynowa 1 G „Sprytne Plastusie”
 6. Herba Bożena – instruktor ds. finansowych
 7. Biela Sandra – drużynowa 18 DH” Phoenix”
 8. Kirkiewicz Anna – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
 9. Kłeczek Jakub – członek komisji rewizyjnej hufca
 10. Luch Halina – skarbnik hufca
 11. Paluch Leszek – komendant Hufca                                                                     
 12. Październik Jerzy – z-ca komendanta d/s organizacyjnych
 13. Piotrowski Robert – drużynowy 2 WDH ”Wiercipięty”                                  
 14. Puszka Marian – przewodniczący KRH
 15. Banaś Jagoda – drużynowa 9 DH „Szarotka”
 16. Ryzner- Zajadlak Estera – namiestniczka zuchowa
 17. Leszczyńska Oliwia – drużynowa 8 DH „Argonauci”
 18. Biela Laura – drużynowa 13 GZ ”Rozbrykane Tygryski”
 19. Wójciak Izabela – drużynowa 4 DH im. Janusza Korczaka
 20. Karpińska Klaudia – drużynowa 8 GZ „Smerfy”
 21. Paluch Magda – drużynowa 6 DH „Tęczowy Szlak”
 22. Nowak Bartłomiej – przewodniczący kręgu instruktorskiego „Wataha”
 23. Piotrowska Justyna – członek komisji stopni instruktorskich hufca
 24. O. Kirkiewicz Wojciech – Szef zespołu promocji i informacji hufca
 25. Strzelczyk Michał – drużynowy 3 Gromady Zuchowej „Szalone Minionki”
 26. Dokiciuk Kamila –  drużynowa 4 Gromady Zuchowej „Zwinne Panterki”
 27. Patrycja Lipińska – drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej
 28. Patrycja Turczańska – drużynowa 1 Drużyny Wędrowniczej „Ze’ew Południa”

 

1.2.3. Na podstawie punktu 12 Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. – Ordynacja Wyborcza ZHP, informuję, że wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP lub jego pełnomocnik, powołany zgodnie z pkt 2 cytowanej wyżej ordynacji wyborczej ZHP.

 

CZUWAJ!

Komendant Hufca ZHP Oława

hm. Leszek Paluch

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *