Rozkaz L 11/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska                                                                                                                          Oława, dnia 3.11.2017 r.
im. hm. Stefana Mirowskiego
Komendant Hufca Oława

ROZKAZ L 11/2017

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z §49 pkt 5 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 50/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017. Zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca Oława na dzień 27 listopada 2017 o godzinie 18.00 w lokalu Komendy Hufca ZHP Oława.

1.1.2. Na podstawie pkt. 10 Uchwały nr 51/XXXVII Rady Naczelnej ZHP – Ordynacja Wyborcza ZHP z dnia 4 marca 2017 r. – ogłaszam listę uczestników Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Oława z czynnym prawem wyborczym:
1. phm. Kłeczek Justyna – namiestniczka harcerska
2. pwd. Zelmanowicz Andrzej – drużynowy 27 DH „Impuls”
3. phm. Drabczak Beata – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
4. phm. Smertyha – Kurek Daria – członek komendy hufca
5. phm. Filuba Magdalena – drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki”
6. phm. Gachowska Magdalena – drużynowa 1 G „Sprytne Plastusie”
7. phm. Herba Bożena – instruktor ds. finansowych
8. pwd. Biela Sandra – drużynowa 18 DH” Phoenix”
9. hm. Kirkiewicz Anna – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
10. pwd. Kłeczek Jakub – członek komisji rewizyjnej hufca
11. hm. Luch Halina – skarbnik hufca
12. hm. Paluch Leszek – komendant Hufca
13. hm. Październik Jerzy – z-ca komendanta d/s organizacyjnych strona 1/2
14. pwd. Piotrowski Robert – drużynowy 2 WDH ”Wiercipięty”
15. hm. Puszka Marian – przewodniczący KRH
16. pwd. Banaś Jagoda – drużynowa 9 DH „Szarotka”
17. phm. Ryzner- Zajadlak Estera – namiestniczka zuchowa
18. sam. Leszczyńska Oliwia – drużynowa 8 DH „Argonauci”
19. sam. Biela Laura – drużynowa 13 GZ ”Rozbrykane Tygryski”
20. sam. Hariasz Weronika – drużynowa 5 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
21. pwd. Wójciak Izabela – drużynowa 4 DH im. Janusza Korczaka
22. pwd. Karpińska Klaudia – drużynowa 8 GZ „Smerfy”
23. pwd. Paluch Magda – drużynowa 6 DH „Tęczowy Szlak”
24. H.O. Nowak Bartłomiej – przewodniczący kręgu instruktorskiego „Wataha”
25. hm. Piotrowska Justyna – członek komisji stopni instruktorskich hufca
26. H.O. Kirkiewicz Wojciech – Szef zespołu promocji i informacji hufca
27. pwd. Strzelczyk Michał – drużynowy Próbnej Gromady Zuchowej
28. druhna Dokiciuk Kamila – drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej
29. sam. Patrycja Lipińska – drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej

Zgodnie z pkt. 11 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. Ordynacja Wyborcza ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z powyższej listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca ZHP Oława tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub ustanowiony przez niego pełnomocnik na zjazd.
CZUWAJ!
Komendant Hufca ZHP Oława
hm. Leszek Paluch

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *